Angelus cu susu-n jos

octombrie 11, 2015

Când te bucuri de o carte care ți-a fost tradusă și care e despre îngeri, poți sta și cu susul în jos, mai ales dacă fotografiile cu pricina nu vor să fie întoarse, ci să rămână pe veci țicnite și răsucite !

Fotografie0005

Fotografie0006 Fotografie0002

Glasul și ochii Ioanei Em. Petrescu

octombrie 10, 2015

Mi-o aduc aminte pe doamna Ioana Em. Petrescu mai ales din pricina glasului: oricât de tristă ar fi fost în realitate (și avea destule tristeți și corvezi de purtat), Ioana Em. Petrescu avea glas voios și inculca o stare de beatitudine și vivacitate maximă. Era o luminozitate specială în glasul ei și în ochii ei, mereu foarte vii, care te molipseau și te făceau să simți viața și cărțile împrejur, înlănțuite benefic, constructiv, ademenitor. Avea o suplețe aparte și în felul în care se mișca, unduindu-se delicat-matur (în ciuda bolilor care au marcat-o), ca o aristocrată, ca o ducesă.

Cât despre râsul ei, ehei, era o minunăție, o cascadă jucăușă ce inducea bună dispoziție, empatie, comuniune, mai ales când era și puțin pișicher, presărat cu ironie suplă. De râsul acesta se lega, intim spiritual, și intelectul generos al acestei doamne care dăruia idei, le stimula, le încuraja prietenește, le ascuțea chiar, le șlefuia. Cel puțin astfel a procedat cu mine atunci când am lucrat împreună teza de licență – despre Eminescu, somn, vise, polul tenebrelor, dintr-o perspectivă durandiană și schopenhaueriană. Discuțiile cu Ioana Em. Petrescu au fost întotdeauna de gourmet, oferite pe felii discutate acut, punctual, la sânge și până la os, cu rafinament. Era o plăcere teribilă să intri în dialog de idei cu dânsa.

Îmi plăcea grozav că o chema Emanuela și, de fapt, pe dinăuntru (în taină), așa i m-am adresat aproape întotdeauna, prin acest al doilea nume, mai ascuns, inițiatic și binecuvântat. Cred că inclusiv datorită acestui al doilea nume o asociam cu o ducesă a spiritului și cu niște misterii.

Am avut acces nu doar la cărțile sale și la un dialog profesionist personalizat, concret, ci și la viața intimă a doamnei Ioana Em. Petrescu, în momentul în care s-au publicat scrisorile de tinerețe dintre dânsa și Liviu Petrescu. Iar acest epistole m-au tulburat, căci mi-o închipuiam pe ducesa Emanuela ca fiind cumva intangibilă de către noi, foștii ei studenți, cunoscuții săi de toate soiurile ori chiar prietenii ei mai tineri. Mi-o imaginam alcătuită nu din trup și carne, ci exclusiv din spirit. Iar dacă totuși dânsa avea și trup, acesta era unul strict intelectual pentru mine. Latura sa feminină, chiar oarecum senzuală, descoperită tardiv, la mulți ani după dispariția dânsei, i-a completat portretul de ducesă aparte.

Totuși, cel pe care l-am admirat constant a fost spiritul său marcat de o finețe cu tăiș, de impetozitate autentică și chiar frenetică uneori (întrucât îi plăceau ideile în desfășurare și se bucura aproape voluptuos când asista la o demonstrație ideatică de forță, pe care o cataliza prietenește). Ioana Em. Petrescu era un intelectual stimulant, un creier cu suflet, căci luciditatea sa rafinată și impecabilă era secondată de o sensibilitate și adâncime pe măsură. Drept care, iată, o omagiez aici, sper, așa cum se cuvine.

De la Duniazada clujevită la Duniazada lui Salman Rushdie

octombrie 7, 2015

Prietena mea Cru, povestașă de Toulouse & Clusium, mi-a semnalat apariția povestirii lui Salman Rushdie, legată de Duniazada, sora mai mică a Șeherezadei, apărută în vara aceasta în New Yorker. Am fost bucuroasă de coincidența faptului că acest personaj, mai puțin vizibil, în celebra suită de povești 1001 de nopți, a devenit personaj-cheie, în ultima vreme, pentru mai mulți autori : mai întîi pentru noi, povestașii din Cluj (în 2008), apoi pentru Andrei Codrescu (în cartea Whatever Gets You Through the Night. A Story of Sheherezade and the Arabian Entertainments, Princeton and Oxford, Pricenton University Press, 2011), iar acum, în 2015, pentru Salman Rushdie.

Între 1 martie 2008 și 13 iulie 2009, am inițiat în cadrul Phantasma – Centrul de Cercetare a Imaginarului, de la Cluj – un atelier de scriere creatoare în proză, concentrat pe arta narațiunii în seria de povestiri O mie și una de nopți. Atelierul, numit 1001 de zile și de nopți, s-a desfășurat, de obicei, sâmbăta dimineața, la Facultatea de Litere din Cluj, vreme de două-trei ore, și a durat aproape cinci sute de zile. Atelierul a fost încheiat printr-o tabără de zece zile în iulie 2009, organizată la Portul Cultural Cetate. Experimentul a fost exportat și în America, întrucât, între 22-24 septembrie 2010, Andrei Codrescu și Dave Brinks au organizat un microfestival de povestiri (The 1001 Nights Story-Telling Festival in New Orleans) între povestași români și povestași neworlinezi .

Scopul atelierului din Cluj a fost redactarea unor povestiri înrudite și similare (tehnic, stilistic) cu cele din O mie şi una de nopţi, dezvoltând însă personaje „paralizate” epic, deja existente în textul consacrat al suitei de poveşti, dar cu o partitură foarte redusă, minimală, care permitea dezvoltarea epică într-o nouă suită de povești. Convenţia narativă a fost conservată identic: s-a pornit de la o primă povestire-uter sau povestire-scorbură, matrice pentru următoarele povestiri care aveau nevoie de lianturi şi punţi tematice, astfel încât trecerea de la un text la altul să curgă firesc. În noua suită de poveşti, nu Şeherezada este personajul central, ci sora sa, DUNIAZADA, şi una din sclavele acesteia, Rașazada (personajul acesta nu există în O mie și una de nopți, ci a fost inventat), ele fiind povestitoarele care impun ritualul narativ şi în acelaşi timp ascultătoarele de performanţă. Lor li se adaugă un al treilea personaj povestitor, regele Șahzaman, fratele vestitului rege Șahriar, pe care Șeherezada se străduia să îl înduplece prin narațiuni ritualice nocturne să nu mai ucidă fecioare.

Iată aici începutul acestui atelier și intrarea Duniazadei în rolul principal.

După ce șezu cuminte multe zile în iatac…

După ce şezu cuminte multe zile în iatac cu regele Şahriar şi Şahrazada, Duniazada, mezina Şahrazadei, se retrase sfioasă de la o vreme, căci sora sa mai mare se obişnuise să rostească poveşti fără să mai fie îmbiată şi fără să mai fie nevoie de laude. Cât despre primejdia morţii, aceasta se îndepărtase şi fusese alungată pentru oarecare bucată de timp, după cum ieşise la chibzuinţă. De aceea, Duniazada se aruncă la picioarele lui Șahriar și ale Șahrazadei şi le sărută mâinile, apoi se retrase, căci locul ei nu mai era în acel iatac. Dar de grija surorii mai mari, Duniazada nu plecă nici foarte departe, ci rămase într-o odaie apropiată, însoţită de sclava sa Raşazada. Iar vizirul, tatăl ei, îi îngădui aceasta. Duniazada se adăpostise într-un iatac apropiat, întrucât se mai temea încă pentru viaţa surorii sale.

– Pe Allah, n-am să-mi iert niciodată dacă Şahrazada, sora mea, va adormi ori va fi atinsă de oboseală, iar regelui nu va mai avea cine să-i spună poveşti peste noapte. Pe cel Atotţiitor şi Atotstăpânitor, trebuie să rămân trează la fiecare trecere a lunii, ca să ascult poveştile surorii mele. Iar dacă ea va adormi vreodată, să pot să istorisesc eu poveşti în locul ei şi să o fac cu îndeajuns de multă iscusinţă, astfel încât fiicele muslemiţilor să fie mântuite de moarte!

Din toată inima, de aceea, Duniazada şezu în odaia din apropierea iatacului regesc. Ziua se întâlnea cu sora sa mai mare, după ce aceasta se odihnea întrucâtva în iatac, şi citeau împreună poveşti, atunci când regele Şahriar împărţea dreptatea pentru supuşii săi şi dădea porunci până la căderea serii, iar noaptea deschidea o ferăstruică tainică pe care o făcuse în zidul odăii regelui, de unde asculta şi ea, împreună cu sclava Raşazada, poveştile nespus de iscusite ale Şahrazadei. Tot ziua, însă, mai făcea un lucru: o trimitea în suk pe Raşazada, însoţită de un slujitor cinstit al tatălui ei, vizirul, iar aici sclava avea o poruncă straşnică de împlinit, întrucât trebuia să asculte istorisirile neguţătorilor, apoi ale cămilarilor, hamalilor, sacagiilor, zarafilor şi giuvaergiilor, precum şi ale vânzătorilor de mirodenii, fructe şi carne, ori ale vânzătorilor de sclavi şi chiar ale sclavilor acestora. Poveştile se cuvenea să fie ţinute minte cu inima şi tăinuite în gura Rașazadei, spre a-i fi dăruite stăpânei sale Duniazada. Iar aceasta avea să le scrie pe suluri răsucite, astfel încât să nu se piardă, ascunzându-le apoi într-un cufăr pe care sora cea mică nu avea să-l folosească decât dacă poveştile surorii sale mai mari ar fi secat. Astfel, din dragoste pentru sora ei Şahrazada, Duniazada ar fi putut ea să încerce a rosti poveştile ca să-l facă pe regele Şahriar să nu mai ucidă alte fecioare.

– Pe Allah, îi mărturisi Raşazada, minunata mea stăpână, voi face în aşa fel încât să te mulţumesc, iar ceea ce voi aduce din suk, de la bărbaţii care istorisesc acolo, să-ţi fie pe plac şi să-l îmblânzească pe regele nostru Șahriar. Iar stăpâna Şahrazada să nu înceteze a fi cinstită de toate fecioarele care au rămas în acest regat şi care îi datorează viaţa, multdreptcredincioasă fiind ea.

Sclava Raşazada rosti toate acestea faţă de stăpâna ei, neuitând că, înainte de toate, se cuvenea să îşi rostească tocmai a ei poveste, despre cum ajunsese sclavă la curtea regelui Şahriar şi mai ales a vizirului, tatăl Şahrazadei şi al Duniazadei.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Și iată linkul la povestirea lui Rushdie, care scrie un text simili-filosofic, o proză eseistică, borgesiană.

http://www.newyorker.com/magazine/2015/06/01/the-duniazat

Mont Saint Michel

octombrie 1, 2015

IMG_4387

În 1986 am avut cel mai puternic vis cromatic (și nu numai) care a lăsat amprentă în mine (o săptămână întreagă am trăit aproape halucinată sau halucinantă din pricina visului, aproape uitând să mai dorm ori să mănânc). Se făcea că mă aflam într-o mașină de curse și urcam, valvârtej și în spirală pe Mont Saint Michel, urmărită fiind, într-o altă mașină de curse, de un spectru. Acesta nu avea chip, în schimb avea un păr portocaliu splendid, lung de vreo 5 m, care fâlfâia pe lângă mașina în care rula, urmărindu-mă. Visul s-a sfârșit brusc, neterminat, fără să știu ce s-a întâmplat ori ce urma să se întâmple. Dar nu era greu de ghicit că spectrul cu minunatul lui păr oranj, dar fără chip (fața sa era amorfă, fără ochi, gură, nas), încarna niște spaime și neliniști de-ale mele. (Visul acesta l-am mai scris și povestit acum vreo 10 ani.)

IMG_4402

Vreo 20 de ani de zile am avut la bucătărie un afiș uriaș cu Mont Saint Michel, devenise aproape totemic afișul acela, așa încât știam că va trebui să ajung cândva acolo, pe insula care purta numele patronului meu războinic și al numelui meu al doilea. În toamna aceasta s-a întâmplat că am și ajuns, pe când insula și cetatea cu biserica din vârf nu erau înconjurate de ape, mareea se retrăsese.

IMG_4397

Am fost fascinată de resturile lăsate de maree în nisip, parcă erau urme craniene, rețele neuronale rupte și înecate. Arătau un drum cețos, esfuminat, rămășițe de gânduri, senzații, afecte. Era o întreagă hartă a minții acolo. A unei minți cu rădăcinile mici, ramificate, topite și lichefiate într-un aluat cosmic. Iar înăuntrul acelui aluat se găseau învelișuri de stridii, așa cum am zărit eu în dârele din nisip lăsate de mareea retrasă. Aș fi vrut să le culeg, dar băltea fatal și tomnatic.

IMG_4384

Mulțumiri călăuzei și șoferiței belgiene – Myryam, care auzind povestea visului meu a hotărât să mă facă să ajung acolo unde visul s-a întrerupt.

Zenobialand – scrisori de dragoste

septembrie 28, 2015

„Draga mea, i-am spus eu atunci, încet, fetei aceleia, fiindcă nu știu cum te cheamă am să te numesc Zenobia și trebuie să știi că te iubesc neînchipuit de mult: uite, chiar azi noapte am visat că un prieten, un fost coleg de școală, nu mai știu, mi-a dăruit o haină brodată, trebuia să asist la nunta lui; ei, bine, mireasa, care îți semăna leit, mă iubea neînchipuit de mult, îmi spunea mereu asta, în ciuda atitudinii mele rezervate; mie, mărturisesc, îmi făceau plăcere, deși respingeam cu hotărâre pornirile ei pasionale; de altfel, cu câteva nopți înainte, în împrejurări aproape similare (cu excepția ceremoniei nupțiale) o altă fată, nu o mireasă, ci una despre care se știa precis că e mormonă, te rog să nu scapi amănuntul acesta, mă iubea și ea neînchipuit de mult și eu mă simțeam nespus de bine, ca în picătura aceea de apă; eram fericit, în pelicula ei de dragoste, îți spun drept și te iubesc neînchipuit de mult, aș zice, și așa mai departe; starea aceasta de dragoste pentru tine, totală și cotropitoare, rezumă întreaga mea existență de până acum, nu știu dacă mă înțelegi; iar dacă mă iubești și tu neînchipuit de mult, după cum s-ar părea, poți să faci abstracție de persoana mea fizică atât de incorect îmbrăcată, n-are importanță, nu știu dacă mă înțelegi și te rog să ierți discursul meu de cretin, voiam să spun, și așa mai departe…

E sigur că te iubesc, mi-a răspuns ea încet, de altfel trebuie să știi că, făcând abstracție de circumstanțe, te iubesc neînchipuit de mult, în calitate de mireasă a fostului tău coleg de școală, deși nu sunt mormonă, dar asta nu contează, și așa mai departe…”

(Gellu Naum – Zenobia)

Cartea aceasta a fost publicată acum 30 de ani, dar eu și tatăl meu ne raportăm la ea, constant, ca la un cufăr cu minuni (sau de zestre). M-aș bucura să scrii cândva un roman precum Zenobia, mi-a mărturisit tatăl meu (are 80 de ani) acum câteva zile, într-o dimineață în care domnul Naum (poreclit Seniorul) era lipit de interstițiile noastre afective, agățat ca un noctiluc de brațele noastre deschise. Mă bucur că blogul mesmeic poate fi un soi de acvariu pentru mereu reînviata Zenobia.

lentile, tulpini, coliziune

septembrie 26, 2015

DSCF7212

Vara aceasta (inclusiv cea indiană, care a zvâcnit când și când deunăzi) am scobit cu lentila tulpinile și ramificațiile a tot felul de simțăminte, senzații, amintiri. S-ar spune că m-am rostogolit prin memorie, făcută ghemotoc, de parcă încă m-aș mai putea guguli sub o bancă sau într-un cort pitic făcut din pături. Uneori (și ce bine ar fi să fie mereu astfel!), vacanța de vară are darul că îmi prelungește și îmi face să pleznească ultimele rețineri ale rațiunii și ale gravității, pocnindu-și bobițele cu piper și boia direct prin lobii creierului, apoi prin lichidele ochilor, apoi, mai jos, până în torace, unde în cutia aceea se află atât de multe senzații care se amestecă sinesztezic de parcă ar fi o cocă ori un carusel..

DSCF7213

Atunci, când se întâmplă astfel, reținerile omenești sunt împuținate, vacanța de vară are darul să astupe fricile și delimitările de ridicol ori tragi-comic, căptușind cu ramificațiile ei fine, într-un halou acvatic, cu tulpinițe moi, cu boticuri de animale neștiute,

DSCF7244

Dacă ar fi după mine, vacanța de vară ar fi și vacanță de iarnă, iar o asemenea coliziune ar întoarce timpul din matca lui, răsucindu-i bornele și încâlcindu-i cornițele în așa fel încăt să nu mai știe nici el cum să se ducă într-ale sale. Dar drumurile înspre așa ceva nu sunt niciodată unul singur, ci cu jgheaburi și nișe din care noi toți ne hrănim, uitând că materia din care suntem făcuți este datată.

parâme cu memorie

septembrie 14, 2015

DSCF7066

Călătoria mea în Deltă (în vara care tocmai a trecut), pe un canal îngust, s-a dovedit a fi un circuit neuronal al memoriei. Nu floarea lotușilor a fost cea care m-a făcut să fantazez și să prind în cerc lumea, ci tulpinile și rădăcinile. Prelungirile plantelor pe sub apă și rețeaua lor au însemnat pentru mine chiar o structură cristalină a memoriei. Ca și cum aș putea conține dinainte vara de acum, înainte ca ea să se încheie și ca timpul să fi trecut definitiv. În tulpinile vălurind ale lotușilor se găseau atâtea vieți concentrate. Era aici fibra de sticlă a timpului și a trecerii dintotdeauna.

DSCF7069

Debarcadere pustii, pitice, și vase de marfă, ascuțite, dar ca niște rechini blazați. Andrej Stasiuk vede în Delta românească un Styx adaptat, un transportor al sufletelor. Iadul de aici e unul static, molcom, bătrânesc și abandonat. Nu e defel un iad înfricoșător, ci unul al părăsirii lumii. Parâmele unui neant anacronic, zic eu.

DSCF7072

Memoria e o țigară. E cafeaua de dimineață pe care o reinvestești după-amiaza. Zațul ei rămâne în ibric până seara ori chiar până a doua zi dimineața.

Oare pot fi cu adevărat o stăpână blajină a acestei veri și a felului în care îmi voi aminti de ea? Sau timpul sapă oricum ca o cârtiță în creierul și în inima mea, laolaltă?

O memorie melancolică de reîmpământenire a prezentului. Nu trecutul aromat și nici prezentul deteriorat, ci altceva, mai aproape de prezent, dar altfel, un corp înmuiat care lasă dâre de umbră.

 

Cum am fost plagiată de „Robinson Crusoe”

septembrie 13, 2015

„Veneția cu vene violete. Scrisorile unei curtezane” este o carte de poeme pe care am publicat-o în 2002. În toamna de-acum cartea va fi publicată în limba italiană, la editura Aracne din Roma. Traducătorul meu italian, căutând într-o zi pe google expresii și sintagme din cartea mea (pentru a-și verifica traducerea), a găsit la un moment dat cu totul altceva, anume, un plagiat al unui poem de-al meu din „Veneția cu vene violete”. Plagiatorul este un blogger numit „Robinson Crusoe”, al cărui blog este intitulat „Road to Sophistry”. Bloggerul cu pricina a postat în 7 ianuarie 2015 un text intitulat „Suplicii pentru femeia pe care am înghițit-o cu otravă” care plagiază poemul meu numit „La Malcontenta cea de viață pierzătoare”. Poemul meu nu este preluat cuvânt cu cuvânt, ci prin imagini-cheie și sintagme, între care sunt inserate mici partituri de legătură ale bloggerului. Discursul feminin din poemul meu este adaptat la masculin, iar poemul e preschimbat în prozopoem; de asemenea, toposul nu mai este unul venețian, ci unul … manchesterian!

În societatea noastră băștinașă plagiofilă nu mă mai mir de nimic, dar mi-e lehamite. Cel mai tare m-a deranjat felul în care plagiatorul a stâlcit poemul, făcând dintr-un text pasional – un text patetic.

Postez aici mai întâi poemul meu, apoi plagiatul bloggerului „Robinson Crusoe”. E o pildă dezagreabilă despre cum pot fi croșetate textele și metamorfozate într-un produs indigest.

 

Ruxandra Cesereanu

 

La Malcontenta cea de viaţă pierzătoare

 

Nu mai puteam să dorm, să fac dragoste şi nici să beau,

rochiile mi le aruncasem pe Canale di Fusina, ca nişte cadavre visînd,

mintea mi-era mîncată de lepră, pustie cu tine în gînd,

bărbat nu mi-erai, nici doge, ci neştiut iubit spasmodic,

pe care-l rîvneam cu dinţii mei ascuţiţi, bolborosind haotic.

La San Sebastian clopotele băteau pentru ochii goliţi, cu cearcăne,

în care oglinzi holbate, intrate pe dinăuntru, fluturau steaguri galbene,

mi-era frică de patima nevăzută, de colcăitul măruntaielor demente,

care o luaseră razna cu mine cu tot, scrîşnind în bezne,

cele pe care nu le voiam, deşi se aflau lipicioase în mine,

căci eram femeie de argint aurit, cu pielea smeadă-mierie.

Nu mai ştiam nici cum să simt,

buzele mele se smoliseră de orice fel de atingere,

numai de zidurile bisericii dac-ar fi fost zdrenţuite,

poate atunci s-ar fi liniştit şi n-ar fi pierit.

Păcătoasa de carne se-nfrăgezise ca o văduvă sidefie,

cu luntrea ieşind din ea însăşi şi, totuşi, putrezind de vie,

moarta moartelor eram, nebună, bolnavă,

himerizam dup-un bărbat pe care-l înghiţisem cu otravă.

Şobolani aveam pe limbă,

corabia beată se scufunda năvălitoare

pe cînd înaripaţi buhăiţi trebăluiau la mintea mea.

Aveam nevoie să fiu rănită pînă la sînge,

ca să învăţ de la-nceput ce-nseamnă a plînge.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

„Robinson Crusoe”

Suplicii pentru femeia pe care am înghițit-o cu otravă

De la astă mare depărtare mi-ești atât de dragă că nu mai pot să dorm, să fac dragoste și nici să beau, și cămășile toate aproape am vrut să le arunc în River Ribble, ca pe niște cadavre visând, iar fără tine mintea mi-e mâncată de lepră, pustie cu tine-n gând, femeie nu-mi ești – și nici proprietară – ci neștiută iubită spasmodică, pe care o râvnesc cu buzele mele ascuțite, bolborosind haotic. Și-n Manchester clopotele bat azi numai pentru ochi goliți, ca ai mei, cu cearcăne, în care oglinzi holbate, intrate pe dinăuntru, flutură steaguri galbene, semne, abandonuri, și mi-e tot mai teamă de patima nevăzută, de colcăitul măruntaielor demente, care o iau razna cu mine cu tot, scrâșnind în bezne, cele pe care nu le vreau, deși se află lipicioase-n mine, căci eu sunt bărbat de argint aurit, cu pielea smeadă-mierie. Nu mai știu nici cum să simt, și buzele mi s-au smolit de orice fel de atingere, numai de zidurile bisericii dac-ar fi zdrențuite, poate atunci s-ar liniști și nu s-ar stinge. Păcătoasa de carne mi s-a-nfrăgezit deja ca o văduvă sidefie, cu luntrea ieșind din ea însăși și, totuși, putrezind de vie, și mortul morților parcă sunt, nebun, bolnav, dement după tine, himerizând conștient după femeia pe care-am înghițit-o cu otravă. Șobolani am pe limbă, iar corabia se scufundă năvălitoare, pe când înaripați buhăiți trebăluiesc prin mintea mea. Parcă am nevoie să fiu rănit până la sânge, mai ales acum, departe de tine, când trebuie mai mult ca niciodată să învăț ce-nseamnă cu-adevărat a… plânge.

Povestașul

septembrie 12, 2015

storytelling_here_sign

Așadar, stăteam în cafenea dar fără să fim așezați,

de parcă ar fi trebuit să rămânem în picioare în așa fel încât povestea să curgă prin noi

ca un pârâiaș.

Masa era înaltă și ne lăsa să ne sprijinim coatele,

pe când cafeaua dorea fie și cu de-a sila să ghicim în ea

și să vedem în zațuri cum arată lumea

și cum se zăresc poveștile cu monoclul,

oriunde ne-am fi aflat noi, cei care nu ne săturam,

nici chiar dacă moartea ar fi fost vorbitoarea, cu uneltele ei de serviciu.

Tu erai povestașul care făcea cerculețe cu pipa,

în vreme ce eu vedeam cum din aerul cafenelei buștenii erau arși

ca în anii când mergeam iarna la bunici și mâncam prăjituri seara,

iar afară se auzeau lupii în depărtare și luna își acoperea ochii să nu orbească de la ghețuri.

Tu vorbeai cu o lumânare mică între dinți,

ca să fie un fel de soare în gură

iar cuvintele să se încălzească și poveștile să crească și să se înmulțească

aproape ca în biblie.

Femeile și bărbații și copiii din povești mișunau într-un furnicar cuminte,

chiar dacă uneori vorbele despre ei erau umplute cu spaime și treceri

despre care nici noi nu știam prea bine cum să scăpăm.

Și atunci tu ziceai – poveștile sunt niște contururi care se schimbă mereu,

sunt prădători buni de iubit și-ngrijit, dar care se cuvine să fie lăsați în sălbăticie,

iar eu ziceam – poveștile sunt niște mișcări ale organismului,

ele au culoare portocalie și mai au ceva ce noi nu vom avea niciodată,

putere de viață și moarte.

Pe când vorbeam astfel, cu întreruperi și așteptări,

cafeaua ajunsese la zaț, iar acolo se zăreau resturi de cuneiforme

ori chiar împotmolirea unui drum

pe care nimeni nu mai călătorea.

Vezi, ai spus tu, la sfărșit, poveștile sunt ca niște obiecte,

ne ferim să le răsturnăm, iar mâinile nici nu mai știu de fapt să le mângîie

așa cum ar trebui să o facă,

probabil fiindcă ele nu mai transcriu ceva primit de la naștere,

ci trec cenușii și se opresc doar în ungherele unde sunt lăsate în pace,

fără să li se ceară socoteală pentru faptul că sunt povești și ar trebui să aibă ceva de spus.

(pentru povestașii de la Sulina și cei duniazadici de odinioară, plus dunărenii de la Cetate)

Manganari (3)

septembrie 10, 2015

IMG_3406

Dragă Odiseu, vinul casei, gălbui, ne tapetase pieptul pe dinăuntru, deja californizam în verandă, apoi a venit noaptea și scalda printre alge rectilinii, plus mersul printre dune. Aici am învățat să culeg scoici cu degetele de la picioare. Aici m-am îmbăiat la lumina șalupelor hoțești. Aici am găsit în cărțoiul de 500 de pagini al lui Panait Istrati un bilet de autobuz de pe vremea comunismului, de când mă născusem. Vruh, vruh, parca Vasilka își mișca degetele ca o dantelăreasă, desfăcând cu Ianis pisicile de mare încâlcite în ochiurile plasei. Vruh, vinul gălbui acoperise satul Manganari, acolo unde Homer nu fusese înmormântat decât himeric. Apoi, după o noapte sau două am ajuns la nisipurile negre. Nu vinul, nici parcele, ci vântul făcea vruh aici. Surferii erau fericiți, peștii se ascunseseră dincolo de înot. Stăteam acoperită de nisip și mă gândeam la somnul șopârlelor. Chipul mi-l căptușisem. Respiram ca un pește printre dovlecii pitici.


Urmărește

Fiecare nou articol să fie livrat pe email.

Alături de 182 de alți urmăritori